Ga naar inhoud

Samenwerkingsafspraken Fryslân en Leeuwarden vernieuwd

De gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân hebben afgesproken op welke onderdelen ze tot 2030 gaan samenwerken. Dit gebeurt onder meer op de projecten spoorzone, culturele infrastructuur en digitalisering. Nadere invulling van de afspraken vindt later in 2023 plaats. De nieuwe afspraken volgen de oude samenwerkingsagenda op. Op 7 maart 2023 hebben beide colleges de intentie om verder samen te werken ondertekend.