Ga naar inhoud

Samen tegen ondermijning

Om ondermijnende criminaliteit in de overheidswereld te bestrijden, gaan de Friese overheden samenwerken. Ze gaan onderling meer kennis en beleid afstemmen en de eigen organisaties weerbaarder maken tegen invloed van criminelen. Ook zetten ze in op toezicht en handhaving. Burgemeesters van de Friese gemeenten, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en de commissaris van de Koning hebben dinsdag 5 juli 2022 in het provinciehuis in Leeuwarden de intentieverklaring Friese Norm ondertekend.

Lees meer: https://www.fryslan.frl/friese-overheden-maken-vuist-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit