Ga naar inhoud

Provincie en wetterskip bespreken klimaatverandering

Met een serie gebiedsgesprekken willen provincie en wetterskip samen nagaan wat per regio de gevolgen zijn van klimaatverandering. Dit moet tot oplossingen leiden voor wonen, landbouw, natuur en recreatie. Deelnemers kunnen zich via onderstaande link op de website van het wetterskip aanmelden.

Meer lezen: Fryslân klimaatbestendig | Fryslan