Ga naar inhoud

Nieuwe afspraken: Fries zichtbaarder en digitaler

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Fryslân hebben voor de komende vijf jaar afspraken gemaakt voor het stimuleren van de Friese taal. De Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur is maandag 8 april 2024 ondertekend door minister Hugo de Jonge en commissaris van de Koning Arno Brok.

Lees meer over de afspraken