Ga naar inhoud

Fryslân en Zeeland bespreken bestuurlijke kwesties

In Harlingen en Oudebildtdijk hebben bestuurders uit Fryslân en Zeeland op 2 november gesproken over bestuurlijke kwesties die in beide provincies spelen. Zo kwamen onder meer de veiligheid in havens, renovatie woningen, landbouw en verzilting aan de orde. Fryslân en Zeeland zijn al enkele jaren met elkaar in overleg: ze komen dezelfde problematiek tegen. Door kennis en ervaringen uit te wisselen, kunnen ze elkaar verder brengen bij de aanpak die ze kiezen.

Bij de samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten uit beide provincies zijn ook ministeries betrokken.

Foto komt van Twitter-account van Marga Vermue, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.