Ga naar inhoud

Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân

Samenwerking van alle Friese gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiele Inrichtingen, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ Friesland, Verslavingszorg, Reclassering, Friese wooncorporaties en GGD/Veiligheidsregio om samen ingewikkelde problemen op het gebied van sociale veiligheid aan te pakken.

Bekijk de website.