Ga naar inhoud

Werken in Friesland

Samenwerkingsverband van 16 gemeenten, provincie, waterschap en publieke (overheidsgerelateerde) organisaties op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Werken in Friesland is gericht op verbinding, ontwikkeling, beweging en kennisdeling.

Bekijk de website.