Ga naar inhoud

Veenweide

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen met de gemeente De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf en boeren- en natuurorganisaties aan het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied.

Bekijk de website