Ga naar inhoud

Seker en Sûn

Samenwerking tussen provincie, gemeenten, burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden om te zorgen voor voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.

Bekijk deze informatie.