Ga naar inhoud

Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord

Samenwerking van provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s, Fryslân en Noorderzijlvest, gemeenten Súdwest-Fryslân en Noordenveld, ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat over de waterkwaliteit, zoetwater, droogte, klimaatadaptatie en drinkwater.

Bekijk hier meer informatie