Ga naar inhoud

Jobinder

Samenwerking tussen provincie, gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel om via openbaar vervoer in de regio de leefbaarheid te verbeteren. Onderdeel van gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân.

Bekijk hier de website