Ga naar inhoud

Fryslân en Zeeland

Fryslân – Zeeland

Samenwerking tussen provincies, waterschappen en gemeenten uit Fryslân en Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om kennis uit te wisselen en gezamenlijke oplossingen te vinden voor problematiek waar beide regio’s tegenaan lopen.

Geen website, wel achtergrondinformatie uit 2018 en 2021 en een essay uit 2021