Ga naar inhoud

Founded in Friesland

Samenwerking van provincie, gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân en nog enkele gemeenten, NHL Stenden, Friese Poort en Friesland College om ondernemend talent en startende en jonge groeiende bedrijven te ondersteunen.

Bekijk de website