Ga naar inhoud

De Fryske Flekspool

Samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân om met gekwalificeerde medewerkers uit de organisaties verschillende complexe en integrale opdrachten tot stand te brengen.

Kijk de website