Ga naar inhoud

Bestuursafspraak Friese taal en cultuur

Samenwerking tussen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en provincie om Friese taal te bevorderen.

Bekijk hier de afspraken