Ga naar inhoud

Bermgras- en hekkelcoalitie van gemeenten en boeren

Zes gemeenten gaan in samenwerking met boerenorganisaties zorgen dat hun bermgras en hekkelspecie als grondstof te gebruiken is. Dit doen ze in samenspraak met de stichting Agricycling, een initiatief van boerenorganisaties waarbij ook wetterskip en provincie zijn aangesloten, meldt het Friesch Dagblad. De zes gemeenten zijn Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke.

Het artikel van het Friesch Dagblad van 2 november 2022:

Zes Friese gemeenten gaan samenwerken op het gebied van groene reststromen

Bermgras en hekkelspecie is een ideaal alternatief voor kunstmest. Zes Friese gemeenten maken een plan om de vraag vanuit de agrarische sector en het aanbod in beeld te brengen.

Vanuit de agrarische sector is een groeiende vraag naar bermgras en hekkelspecie. Het kan gebruikt worden om de bodem te verbeteren. ,,De boaiemwjerstân nimt bot ta en dat jildt ek foar it fochthâldend fermogen”, weet wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke.

Bij het project werken Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Harlingen en Waadhoeke samen met Coöperatie Agricycling en Circulair Terreinbeheer Nederland. Later kunnen andere gemeenten aansluiten. Het is de bedoeling dat de reststromen vanaf 2023 beter benut worden.