Ga naar inhoud

Programma Harns

Gearwurking tusken gemeente Harns, provinsje en wetterskip om mienskiplike wurksumheden yn de regio op te pakken, lykas it ferbreedzjen fan de slûs Koarnwertersân.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje