Ga naar inhoud

Noard-Nederlân Fertsjinnet Sirkulêr

Gearwurking fan provinsjes Drinte, Fryslân en Grinslân, de Europeeske Uny, it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat en Samenwerkingsverband Noord-Nederland om ûndernimmers yn it Noarden te stimulearjen sirkulêrder te wurkjen.

Sjoch de webside