Ga naar inhoud

Ekonomysk Bestjoer Noard-Nederlân

Gearwurking fan noardlike provinsje, gemeenten Ljouwert, Assen, Grins, Emmen, ûnderwiisynstellingen, ûndernimmers, wurkjouwers, NOM en SNN om de noardlike ekonomy duorsum te fersterkjen.

Sjoch de webside