Ga naar inhoud

Agenda Netwurk Noardeast

Gearwurking tusken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en provinsje en Wetterskip om it wenjen, rekrearjen en wurkjen yn de regio te fersterkjen.

Sjoch op de webside