Ga naar inhoud

Alliander

Bedriuw dat ûnder oare de elektrisiteitsfoarsiening fia it elektrisiteitnetwurk regelet. Oandielen binne yn hannen fan ûnder oare de Fryske gemeenten en provinsje.

Sjoch hjir de webside