Ga naar inhoud

Regio Deal Zuidoost Friesland

Samenwerking van gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk om de dorpen en het landschap sterker te maken.

Bekijk de website