Ga naar inhoud

Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold

Overlegorgaan Nationaal Park Drents-Friese Wold

Samenwerking van alle overheden en andere partijen die een rol hebben in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. De overheden die hieraan meedoen, zijn: provincies Drenthe en Fryslân, gemeenten De Wolde, Midden-Drenthe, Ooststellingwerf en Westerveld en waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Bekijk de website