Ga naar inhoud

Overlegorgaan Nationaal Park Alde Feanen

Overlegorgaan Nationaal Park Alde Feanen

Samenwerking tussen alle betrokkenen die een rol hebben bij het Nationaal Park Alde Feanen. Van de kant van de overheid zijn dit provincie, wetterskip en gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Tytsjerksteradiel.

Bekijk de website