Ga naar inhoud

Recreatieschap Marrekrite

Samenwerking van Friese gemeenten (minus eilanden en Ooststellingwerf) en provincie om recreatieve voorzieningen op land en water aan te leggen en te onderhouden.

Bekijk de website