Ga naar inhoud

Fries Bestuursakkoord WaterKeten

Samenwerking van Friese gemeenten, provincie, Wetterskip en drinkwaterbedrijf Vitens om te komen tot schoner water en hergebruik van afvalwater.

Geen website wel een beschrijving