Ga naar inhoud

Hûs en Hiem

Samenwerking van alle Friese gemeenten minus Tytsjerksteradiel om bouwprojecten in Fryslân op uiterlijke geschiktheid te beoordelen.

Bekijk de website.