Ga naar inhoud

RES Fryslân

Regionale Energiestrategie Fryslân

Samenwerking van Friese overheden met elf maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie in Fryslân. 

Bekijk de website