Ga naar inhoud

Europa Ready Fryslân

Samenwerking van gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân, provincie, hogeschool NHL Stenden en Learning Hub Fryslân om het bewustzijn over mogelijkheden in Europa te vergroten.

Bekijk de website